1889 – bouw torenspits de Lange Jan

Bouw torenspits Weert

De bouw van de houten torenspits begon op 15 april 1889 en werd na een inschrijving gebouwd door aannemer P.H.J. Kampers, een deftige en eerlijke Weertenaar. Het metselwerk om de toren op te hogen was al in 1897 gestart. Het was een project van Deken Johannes Custers (1824-1904) die de groeiende stad Weert aan een meer dan 100 meter hoge toren hielp.

Kanton Weert 5 Mei 18889

Links een deel van de openbare school van Weert die op 27 maart 1870 officieel werd geopend. De school werd gebouwd op een gedempt deel van de stadgracht (Langpoort) door Peter Leopold Lemmens uit Weert. In 1888 bleek de school al op instorten te staan en in 1899 werd de school dan ook buiten gebruik gesteld.

Daarachter een verdwenen Gelders geveltje en dan drie tuitgevels, de twee met de poort ertussen bestaan nog. Mooi detail is dat er een waterpomp staat.

Rechts is een ‘Logement-restaurant, uitspanning & steenkolenmazijn’ van de familie Hendriks-Van Passel.

.