1904 – Gezicht op Weert

Een gezicht op Weert, links de kerktoren de Lange Jan met hoog kruis. Dat wil zeggen dat de foto ergens tussen 1890 en 1906 gemaakt moet zijn. In het midden de binnenmolen. Uiterst rechts de kapel van de zusters Ursulinen, links daarvan de huidige van Berlostraat toen het Molenstraatje.

Rechts zie je een haag lopen in de wei, vermoedelijk loopt daar de stadsgracht met de wal. De schoorsteen is vermoedelijk van de voormalige St. Jan brouwerij aan de Emmasingel. De gele rondjes situeren de genoemde locaties. Op deze plattgerond staan maar liefts drie x de Molenstraat genoemd. De meest linkse bestaat deels nog Molenstraat + Muntpromenade, de middelste is nu de van Berlostraat, de rechtse is verdwenen.