1916 – Militairen in de Langstraat

Op 18 juni 1916 schrijft Willem Koekoek: ‘Waarde ouders, met deze laat ik weten dat ik nog frisch en gezond ben hopende van u allen hetzelfde ik stuur u hierbij de Langstraat van Weert. Die kerk die u daar ziet moeten wij om de buurt de wacht op houden, het is een hele hoogte. Ook moeten wij hier de wacht houden aan de grens hier passeren er allemaal schepen daar moeten wij ’s nachts de wacht bij houden. Over 14 dagen komen wij weer met verlof. Gegroet Willen, XI Reserve Bataljon , 23 Regiment 1 Compie Veldleger.