1920 – Uitspanning Klein Karelke

In 1905 kocht Jan Henderiks in Altweerterheide  80 hectare bos en heidegrond om te ontginnen. Hij betaalde voor die woeste grond 800 gulden. Het bedrijf lag aan de huidige Karelkeweg in Altweerterheide en kreeg de naam “Karelke”, verwijzend naar Karelke Schaken (1843-1919) een “menke” van klein postuur die ter plaatse woonde en werkte voor Bolle Jan. Het gebied had al in de volksmond de naam “Bi-j Karelke” en Bollen Jan bevestigde deze naam nog eens. In 1910 bouwde Bollen Jan aan de Bocholterweg in Altweerterheide een grote ontginningsboerderij: “Groot Karelke”. Ook weer in de typische stijl van zijn andere bedrijfsgebouwen. Momenteel in het bezit van de familie Schram, die daar inmiddels al vier generaties boert. Zij streken er in 1928 vanuit het Friese Balk neer.

Verharde wegen waren in die tijd schaars en zeker in Altweerterheide. De kalk en de kunstmest voor de ontginning werden per schip verscheept naar het bassin in Weert, de huidige jachthave bij de stadsbrug. Daar werd het materiaal overgeladen op tramwagons van de tram van Weert naar Maaseik en terug. In Tungelroy verlaadde men de meststoffen op boerenkarren en vandaar met paardentractie naar Altweerterheide. Bij de ontginningsboerderij werd ook een uitspanning / café gebouwd dat zich ook al sierde met de naam “Karelke”.