1956 – NV Meelfabriek Weert voorheen Gebr. Van de Venne

Op 18 mei 1956 bestond de Meelfabriek Weert 50 jaar en werd er een jubileumboek gemaakt. Men had toen 85 man in dienst.

In 1858 stichtte Herman van de Venne de firma te Echt. Vier generaties Van de Venne gaven leiding aan de fabriek. Oorspronkelijk was het een familie van boeren, aan de hoeve ‘Ghen Venne’ in Haler-Ell ontlenen de Van de Venne’s hun naam. Herman van de Venne bezat een ziepziederij en bouwde hij een oliemolen die in 1858 werd uitgebreid met een bloemmolen.In 1887 kopen de broers Jan, Frans en Theodoor voor 50.000 goudfrancs een molen in Sint Truiden. Deze molen maalde met stalen walsen. De walsen werden in 1893 overgebracht naar Echt en de molen in Sint Truiden werd gesloten.

Bloemmolen
Men besluit een nieuwe moderne meelfabriek te bouwen in Weert. De zonen van Theodoor, Jean van de Venne, en de zoon van Frans, Jules van de Venne werden daar directeur. In 1906 werd de fabriek aan de Zuid Willemsvaart in bedrijf gesteld. De grondstoffen konden nu per schip rechtsreeks uit de aanvoerhavens Rotterdam en Antwerpen worden overgebracht. In die tijd werd bijna uitsluitend buitenlandse tarwe vermalen. Ook de afvalproducten (gries) konden via het kanaal als veevoer worden verscheept naar België. de fabriek in Weert was voor bloemfabricage, de fabriek in Echt als rogge-en ongebuild maalderij en als oliemolen. Op 1 januari 1913 werden de bedrijven gescheiden en werd Jean van de Venne (1879-1959) directeur en later zijn zoon Paul van de Venne (1905-2001). De fabriek was in 1907 al te klein en er werd een gebouw aan toegevoegd. In 1910 werd de capaciteit opgevoerd tot 60 ton, in 1921 tot 80 ton en in 1931 begon de grote ombouw van het bedrijf waarbij de capaciteit naar 120 ton ging. In 1993 werd een eigen laboratorium ingericht voor de vaststelling van de kwaliteitseisen die aan de bloem wordt gesteld te controleren.

In 1936 ging de fabriek over van stoom naar elektriciteit. Ook kocht men een eigen motorschip van 129 ton. Hierdoor kon men de bloem en afvalproducten goedkoop over water vervoeren. In 1938 volgde de aanleg van een betonnen schaalbouw-silo van 5.300 ton. Na de tweede wereldoorlog werder van 1947 tot 1950 een nieuw molengebouw van zeven verdiepingen. Het Weerter bedrijf Jos. Demonte en Zoon voerde het bouwwerk uit.

De nieuwe molen kreeg een capaciteit van 150 ton. De tarwe werd pneumatisch gelost. De slurf van de zuiger tast het met gestort graan gevulde scheepsruim leeg.