5 juni 1568: Kop er af

Onthoofding Montmorency en Egmond op de markt Brussel 5 juni 1568 - GAW 4847

Philips van Montmorency, heer van Weert, wordt samen met de graaf van Egmond op grond van een vonnis van de Raad van Beroerten wegens hoogverraad op 5 juni onthoofd op de Grote Markt in Brussel.

We staan daarmee aan het begin van de Nederlandse Opstand tegen Spanje.
Tachtig jaar later, bij de vrede van Munster in 1648, wordt de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden als zelfstandige staat erkend. Weert hoort daar niet bij. Hier behoudt de Spaanse koning Philips II zijn gezag. De prinsen van Chimay worden door vererving heren van Weert.