1900 – Molenpoort Rumolduskapel

De Rumolduskapel (ook wel Kruuskapel). Hier nog met het originele kruis dat later vanwege de grote waarde verhuisde naar de Martinuskerk. De boerderij rechts naast de kapel heeft plaats gemaakt voor industrie en later woonhuizen. De boerderij links werd afgebroken voor woonhuizen. Links nog een stadspomp.

Rijksmonument Sint Romulduskapel. Driezijdig gesloten zaalkerkje, XVIII, met gezwenkte façade. Inwendig o.a. een galerij in Lodewijk XV-stijl. Blijkens de kaart van Jacob van Deventer stond er omstreeks 1560 al een kapel op deze plaats.