22 augustus 1930: 100 Jaar Smeets Drukkerijen

Woonhuis familie Smeets Stationsstraat - GAW Beeldbank 1329

De voorbereidingen voor het eeuwfeest op 22 augustus 1930 van NV Emmanuel Smeets Steendrukkerij zijn in volle gang. Niet alleen wordt dan het honderdjarig bestaan van de drukkerij gevierd; ook Kanton Weert, een uitgave van de drukkerij bestaat in 1930 zestig jaar.

Het eeuwfeest wordt echter overschaduwd door het overlijden op 2 augustus van de toenmalige directeur Emmanuel Smeets in de leeftijd van 63 jaar.

Samen met zijn broer Joseph heeft hij de drukkerij uitgebouwd tot een toonaangevend bedrijf, niet alleen in Limburg maar ook ver daarbuiten. De drukkerij is tevens een van de grootste werkgevers in de stad. Het woonhuis van de familie en de fabriek staan op dat moment op de hoek van de Stationsstraat en de Nieuwstraat. De huidige Smeetspassage herinnert nog aan de plek waar de NV Emmanuel Smeets Steendrukkerij heeft gestaan.

De feestelijkheden voor het eeuwfeest zijn sober.
Zo is er alleen een receptie van de directie in de kantoren van het bedrijf. Door de werknemers wordt een bronzen borstbeeld van de stichter van de drukkerij, Mathias Smeets, aangeboden. De plaatselijke ondernemers schenken het bedrijf een staande klok en ‘een kleurige oorkonde met daarop emblemen van verschillende beroepen’.

Medio 2014 is het archief en de kunstcollectie van de familie Smeets geschonken aan de gemeente Weert. Die schenking is voor het Gemeentearchief en het Gemeentemuseum de grootste aanwinst van de afgelopen jaren.