Philips de Montmorency, graaf Van Horne waarschijnlijk begraven in Paterskerk Weert

Van Horne en Egmond

WEERT – Vanmiddag werden de resultaten gepresenteerd van het Erfgoedradaronderzoek dat in Weert op verschillende plekken heeft plaatsgevonden. 

In de Paterskerk werden verschillende grafkelders geconstateerd. De lokalisatie van het graf van Jan van Horne (met een mysterieuze bijvangst) en mogelijke lokalisatie van de graven van Jacob I en II zijn in kaart gebracht. De paterskerk was de grafkerk van de familie Van Horne.

Resultaten onderzoek paterskerk

Philips de Montmorency, graaf van Horne in de Paterskerk begraven
Aan het eind van de middag werd door John van Cauteren een verrassende mededeling gedaan. Uit een verslag van 1643 (75 jaar na de dood van Philips de Montmorency) “Onder het Maria-altaar is een grafkelder aangetroffen. Het bovengedeelte ervan was doorbroken zodat een lijk van bovenaf ingebracht kon worden. Pater Antonius Van der Steen heeft zelf geconstateerd dat er een kist was geplaatst boven op de andere lijkkisten.  De verklaring die hij geeft is dat er een verhaal circuleerde waarin gezegd werd dat er een stoffelijk overschot van een ‘noblis Miles’ (edele ridder) vanwege een begaan misdrijf (majesteitsschennis?) ter dood was gebracht, door die opening was ingebracht. Dit was in haast geschied.” Philips laat in een handgeschreven codicil dat hij schreef de avond voor zijn terechtstelling ook 100 rijnlandse guldens na aan de franciscanen.