1912 – Nieuwe Maria-klok Martinustoren

Trots staan deze heren naast een pas gegoten klok die opgehangen gaat worden in de Weerter Martinuskerk. Op 11 juni tijdens het luiden scheurt de grote klok uit 1692, wegende 1745 kilo. Omdat hergieting noodzakelijk was, wordt zij op 28 augustus naar de Fa. Michaux in Leuven gebracht. Op 16 oktober wordt zij hergoten en op 25 november komt zij weer in Weert aan, nu 1766 kilo wegende. Op 1 december wordt zij gewijd. De gehele operatie heeft 2019,50 frank gekost.

‘Tijdens de zomer van 1912 gaf plotseling een der grote klokken uit 1692 haar schone klank prijs. Een onderzoek bracht aan het licht, dat een groot stuk uit de rechterwand was geslagen. Zij werd opnieuw gegoten door de gerenommeerde gieterij C. Michaux te Leuven’.

MARIA MAGNIFICAT ANIMA MEA DOMlNUM
A.D. 1949. Klok “Jezus Maria”. Gewicht: 1500 kg. Diameter: 131 e.m.

Van boven naar beneden:
Ringversiering met bloemenmotief (± 4 cm breed), gevolgd door 3 biezen. Daaronder
bevindt zich rond de klok het in ± 2 e.m. hoge letters ‘gegoten opschrift:
ALEXIS JULIEN GOUS MICH INT IAER
VAN DEN BORGMR. B. KETELERS EN
P. CEULEN 1692: IESUS MARIA HEI:
SCHEN ICH: DIE LEVENDIGE ROEFFEN
ICH: DIE DODEN BEKLAGEN ICH.
Vervolgens een ringmotief van zwevende engelen, onderling verbonden door een licht afhangende sluier, die zij op de handen dragen (-+- 5 e.m. breed). Hieronder rond de klok een versiering van een bloemguirlande met op de plaatsen, waar deze guirlande is opgehangen, neerhangende bloemtrossen van -+- 10 cm. lengte.
Op de voorkant der klok bevindt zich hieronder in het midden een afbeelding van twee
Kerkleraren of Schriftgeleerden met ter weerszijden het wapen van de klokkengieter Michaux, voorstellende een hangende klok met trektouw. Onder het wapen: C. MICHAUX
LOUV AlN en in halve cirkel boven het wapen de woorden: VOCO. DECORO. PLORO.
Het geheel is omgeven door een 1 cm brede bloemenrand. De doorsnede van de gehele afbeelding bedraagt -+- 8 cm. Aan de achterzijde bevindt zich midden op de klok een
afbeelding van Christus aan het Kruis met Maria en Johannes. Daaronder de tekst in ±
2 cm hoge letters: HERGOTEN DOOR C. MICHAUX TE LEUVEN BELGIE 1912 Onder deze woorden bevindt zich op de slagrand van de klok een afbeelding van een ingegoten kikvors. (Volgens de legende zou in 1692 een kikvors of pad na het aanbrengen van de valse klok op de slagrand gesprongen zijn en daarna verteerd zijn. Bij het gieten zou zich de vorm van deze kikvors mede met brons gevuld hebben).