1900 – Schoolstraat met pensionaat St. Louis

Een foto uit de tijd dat een fotograaf op straat nog wat bijzonders was. Men wilde graag op de foto. Maar gaslantaarns waren er wel al. We zien dat het pensionaat aan deze tijd nog geen kapel heeft. De oude kapel lag achter dit gebouw aan het binnenplein. Aan de gevel van het pand links een prachtig Mariabeeldje.