1972 – Opening Wilma hoofdkantoor

September 1972 het hoofdkantoor van bouwonderneming Wilma wordt geopend

September 1972 wordt het nieuwe hoofdkantoor van de Wilma geopend.

Wilma Bouw was een aannemersbedrijf en projectontwikkelaar die gevestigd was te Weert en dat bestond van 1939 tot 1998.

Geschiedenis
Het bedrijf werd in 1939 opgericht door H.J. Willemsen en H.P.C. Maas, vandaar de naam Wilma. Zij begonnen een aannemersbedrijf. Ze bouwden in Weert het Pensionaat Sint Louis, maar daarna werden ze voor militaire dienst opgeroepen vanwege de oorlogsdreiging. Na de demobilisatie hervatte het bedrijfje zijn werkzaamheden, maar in 1942 stopten ze ermee, om einde 1944, na de bevrijding van Noord-Brabant en Limburg, weer te starten. Men ving aan met herstelwerkzaamheden aan door de oorlog beschadigde boerderijen en dergelijke, en ook werden enkele woningen gebouwd.

In 1952 kwam de eerste grote opdracht binnen, voor het bouwrijp maken van de grond en de bouw van 860 woningen in het kader van het Plan Nazareth te Maastricht. In 1959 werd de toren van de Sint-Martinuskerk te Weert gerestaureerd.

Hierna groeide het bedrijf snel. In 1960 werd een eigen bouwsysteem ontwikkeld. Dit betrof een giet-bouwsysteem met een specifieke bekistingsmethode. Hiermee kon zowel laag- als hoogbouw worden gerealiseerd.

Van de verdere projecten kan nog worden genoemd: een 400-tal woningen in de Maastrichtse wijk Malberg en de bouw van diverse winkelcentra, waaronder de Muntpassage te Weert (1970) en De Roselaar te Roosendaal (1985). De bouw van complete woonwijken inclusief infrastructuur en voorzieningen werd de kernactiviteit van Wilma. Er werden ongeveer 12.000 galerijflats volgens het Wilma-bouwsysteem gebouwd. De bekende huisstijl, een donkerblauwe scherpe driehoek, kwam men op vele bouwplaatsen tegen.

Vanaf 1952 participeerde Wilma in grote gebiedsontwikkelingen. De bouw van grote woonwijken, winkelcentra en de aanleg van de daarbij behorende infrastructuur in Nederland werd de kernactiviteit van Wilma totdat het bedrijf in 2000 werd overgenomen door het concern ‘NBM Amstelland’. Wilma verdween van de Nederlandse markt en bracht een nieuwe focus aan in haar bedrijfsactiviteiten.

Sindsdien is in Duitsland de kiem gelegd voor het huidige Wilma. Inmiddels is Wilma in Duitsland uitgegroeid tot een top-3 speler in de woningontwikkeling. Daarnaast heeft Wilma vestigingen in België en Spanje. Vandaag de dag heeft Wilma een sterke focus op projectontwikkeling en alle facetten die daarbij komen kijken. De complexere projecten in de (groot)stedelijke agglomeraties, waarvoor veel (menselijk) kapitaal en ervaring noodzakelijk is, hebben daarbij de voorkeur.

In Nederland is Wilma sinds 2016 weer actief. Wilma heeft haar focus op de ontwikkeling van woningen en richt zich daarbij op de stedelijke gebieden in Nederland. Wilma realiseert projecten waar ze conceptueel waarde kan toevoegen, van kleinschalige ontwikkelingen tot woontorens in hoogstedelijk gebied. Multifunctionaliteit in de gebouwen en het (woonrijp) opleveren van woongebieden is daarbij vanzelfsprekend. Het kantoor is gevestigd in Utrecht van waaruit een team van specialisten werkzaam is.