1978 – Bouw stadhuis

Tijdens een speciale persconferentie op 11 oktober 1977 heeft burgemeester Frans Breekpot heuglijk nieuws. Hij vertelt dat de gemeente een subsidie van maar liefst vier miljoen gulden heeft gekregen voor de bouw van het nieuwe stadhuis en de half verzonken parkeergarage aan de Beekstraat. Die subsidie scheelt een behoorlijke slok op een borrel, want de bouwkosten worden geraamd op circa 23 miljoen.

Breekpot vertelt de aanwezigen dat elke miljoen subsidie een structurele kostenbesparing van 91.000 gulden per jaar voor de inwoners van de stad oplevert. Voorwaarde voor deze subsidie is dat de start van de bouw wel voor 1 december plaatsvindt. Nu de tekeningen en het plan van eisen voor het nieuwe bestuurscentrum bijna gereed zijn, kan de raad in de vergadering van november de nodige besluiten nemen. Herhuisvesting van het bestuurlijke en ambtelijke apparaat is noodzakelijk omdat wegens ruimtegebrek in het pand aan de Markt een aantal diensten en afdelingen noodgedwongen her en der in de gemeente hun kantoren hebben.

De ‘eerste steen’ voor het nieuwe stadhuis legt de burgemeester op 29 augustus 1978.
Het stadhuis aan de Beekstraat wordt met het nodige feestgedruis medio 1980 in gebruik genomen