1920 – Muziekkiosk IJzeren Man

Hoewel recreatieoord de IJzeren Man een aanwinst was voor Weert, kon door de opzet slechts een klein gedeelte van de Weerter bevolking er gebruik van maken. Het verplicht lidmaatschap van de vereniging en de afstand vormden ernstige belemmeringen. De bezoekers, dus de leden met hun gezinsleden, dienstboden en kinderen, moesten vanaf de stad een lange weg afleggen langs het kanaal, de Boshoverbeek of de binnenwegen rond de huidige Keulerstraat, Parklaan en Voorhoeveweg. Bovendien waren deze toevoerwegen in slechte staat. Een restant van de eigenlijke toegangsweg is nog te zien tegenover de woning “De Lang Hei” aan de Lozerweg. Deze weg, een pad nu, loopt tussen de Kleine IJzeren Man en de speeltuin richting IJzeren Man. De huidige Kazernelaan is pas in 1938 gereedgekomen.