1898 – Oelemarkt kerkklokken Martinuskerk

Oelemarkt 1909

Mensenmassa kijkend naar kerkklokken die met paarden over de Oelemarkt naar de Sint Martinuskerk worden vervoerd. op de foto staan een datum 1909-1910. Maar dat is ons inziens niet juist.

Gieterij Petit en Frintzen goot in 1898 twee nieuwe klokken. De ene woog 1.230 kg, droeg een beeltenis van een Heilige Bisschop met staf en had als opschrift: aUro saCerDotaLI ornato goDefrIDo CUsters paroCho gratI VenerantesqUe VVerthenses. (De Weertenaren hebben mij met eerbiedige dank opgedragen aan hun parochleherder Godefridus Custers, bij gelegenheid van zijn gouden priesterfeest.)
De andere woog 580 kg, was versierd met een kruis en bevatte als opschrift: VVILheLMIna regnl onUs eXClplente paroCho IUbILantI DeVoVeor. (Ik ben toegewijd aan de jubilerende parochieherder in het jaar van de troonsbestijging van koningin Wilhelmina).