1920 – Middenstandsvereniging St. Laurentius

Middenstandsvereniging St. Laurentius Weert

Een foto van Middenstandsvereniging St. Laurentius achter het kantoor en woonhuis van de HIMA aan het Bassin in Weert. Op het vaandel Christelijk in Wandel, Eerlijk in Handel.

Op maandag 17 mei 1915 zag de katholieke middenstandsvereniging “St. Laurentius” in Weert het levenslicht. De oorlog was toen ruirn een jaar aan de gang en was oorzaak dat de neringdoenden tot grotere activiteit kwamen. Succesvolle acties werden gevoerd zoals: het bevorderen van de zondagssluiting, de vervroegde sluiting op werkdagen, de bestrijding van oneerlijke concurrentie, de bevordering van contante betaling en het organiseren van cursussen voor winkelboekhouding, enzovoort. Het was ook deze vereniging, die de ambachtsschool (geopend in 1922) en een handelsavondschool stichtte. In 1924 ging de vereniging ter ziele.

In de jaren dertig werd een winkeliersvereniging opgericht, die in 1933 een nieuwe middenstandsvereniging “St. Laurentius” deed ontstaan.