Stamtäöfelkes aflevering 76: ’n Tieën met ’n griffel?

Nowjaorsweens op ’n lejke. Foto: Frits

‘n Tieën met ’n griffel, ‘ne kus vanne juffraw en ’n bânke vuuroet. Det waas de beloeëning ajje oppe schoeël good eur best  haatj gedaon. Mer allerieërst zaot ich al oppe ieërste bânk, want dan koste ze mich baeter inne gate haoje, en ich zoot beej de broêders oppe schoeël en zaot neet op ’n kusje daovan te lore. Ich heb zelfs neet met ’n griffel op ’n lejke geschrieëve. Det hoofdje in miêne tiêd neet mieër, mer vae haaje waal toês nog ’n lejke ligke woeë-op miên mooder vreuger op schoeël haaj lieëre schriêve. Met ’n griffel neteurlik. Di-j koszje, zelfs nog in miêne jonge tiêd, koupe beej ‘t snuisteri-jjewînkelke van Douven inne Bieëkstraot.  In de nuuëgentieëndje en begîn twîntjigste ieëw lieërdje ge in schoeël schriêve op ‘ne platte lejstein, met ’n houtere rèndje d’r umhaer. En met ’n stift, ouch van lejstein, koszje dao-op schriêve of teikene. Met ’n naat lepke of spönske wiszje ge alles weer en begoszje oppernoets. Det waas toendertiêd goojekouper as pepeer deenk ich.  Pas ajje tegooj de letters kosj schriêve, mochdje ‘t gaon prebieëre met ’n kruuënkespen op pepeer. Neet ieërder! Nein, det gong dèk neet van ’n lejje daekske met zoeën lejke!

Woeërum ich dit schrief? Ich krieg oeëti-jje schriefsels inne hang van jonger minse, woeë ich deks gein wiês oet kan ware, zoeë abominabel di-j schriêve. Weûrtj dao oppe schoeël neet mieër op geletj? Vae krieëge vreuger tikke oppe vîngers ajje neet netjes genog schrieëftj. Det moog allewiel neet mieër, want dan esj al gaw wichtermishândeling en kaome pap of mam de meister of jufraw oetkaffere det ze met eur fikke van eur braaf en leef kindje aaf motte bliêve. Mer dus lieëre ze neet tegooj schriêve en kriêge noeëts ’n tieën met ’n griffel. Daotieëgenoeëver mojje ’t handschrift van aojer luj ’s zeen. Di-j hebbe in eur jong jaore netjes schriêve gelieërdj en det kujje noow nog mêrke, want det es good laesbaar. Behâlleve det van dokters, di-j hebbe eur eige geheimschrift liêktj ’t waal.

Mer, dînk ich dan beej m’n eige: woeë maakdje uch drök um? Weem schrieftj d’r eigelik nog mette hând? Tezégkes neeme mieër. Zelfs d’n dokter neet. Messchiens nog ‘n eiges geschrieëve nowjaorskaart nao de buurmân of ânger minse di-jje aldaag tieëge-n ’ t liêf louptj. Waarschiênlik um te laote kieke dejje ’t schriêve nog machtig zeetj, want ichzelf zegk uch leever “Zalig Nowjaor” as ich uch inne ouge kan kieke en de hand kan gaeve.  Leefst beej e pötje beer neteurlik.  Dae poszegel spaar ich mich, want vör drej zegels hejje al ’n pîlske. Wis dan!

© Frits Weerts / Bullseye Publishing

Boek Stamtäöfelke kopen
’t Book es te koup beej de bookhândel (Bruna, Primera), de oetgaever Bullseye Publishing en beej Frits zelf (bestelle via e-mail) vör de priês van 24 eurokes.