1908 – Binnenmolen en de Lange Jan

Een ansicht van de stad Weert links het bisschoppelijk college St. Jozef, rechts de  meer dan 100 meter hoge Martinustoren en midden de binnenmolen. Deze molen stond tegen de stadswal en is in 1919 gesloopt om plaats te maken voor de uitbreiding van de school Het Bisschoppelijk College.

Over de Binnenmolen weten we uit de archieven dat de molen is gebouwd in opdracht van de Heer van Weert en dat de molen al voorkomt op de staat van roerende en onroerende goederen van de Prince van Chimay die op 1 oktober 1795 door de Franse Republiek verbeurd zijn verklaard en op 28 april 1800 door de Franse Republiek werden verkocht.

Hoewel er geen exacte verwijzing naar de datum van de bouw van deze molen bekend is, staat vast dat de Binnenmolen (maar ook de Buitenmolen) honderden jaren ouder zijn. Beide molens staan immers ingetekend op een kaart van Weert van de hand van Jacob van Deventer uit ongeveer 1560