1937 – Operatiekamer Sint Jans Gasthuis

Voorzijde Sint Jans Gasthuis in het midden van het gebouw is de operatiekamer. Men opereerde in eerste instantie één dag in de week. Dat werd in 1931 uitgebreid tot 2 dagen in in de week en door het aantrekken van een directeur/chirurg dr. W.E. Jak kon er dagelijks geopereerd worden. In 1935 werden A.J.M. Lohman (internist) en J.B. van de Sandt (chirurg) benoemd. In dat jaar begon met de uitbouw van naar het echte ziekenhuistype.

In 1929 werd gestart met de bouw van een nieuw Sint Jans Gasthuis in Weert aan de Hofakkersteeg de huidige Boerhaavestraat. De bouwkosten bedroegen 400.000 gulden (ca. 180.000 euro) voor een capaciteit van ongeveer 40 ziekenhuisbedden en een relatief groot aantal pensionplaatsen (soort bejaardenhuis). In 1930 werd het nieuwe huis en het gasthuis in gebruik genomen.