1903 – Leerloijerij Clercx Langstraat

De manufacturenzaak en leerlooierij Clercx

Een ingekleurde ansichtkaart van de Langstraat en Markt. Rechts met luiken het pand van Hermanus Josephus Clercx, geboren te Eksel op 5 februari 1826 en gestorven te Weert op 6 februari 1904.

Hij staat sinds 1853 in Weert geregistreerd als koopman en molenaar (1864 tot 1904) en eigenaar van de wind-, graan-, looi- en schorsmolen op het Driesveld (Stationsstraat). In 1890 richtte hij de firma H.J. Clercx op, samen met en voor zijn dochters. Deze zaak in manufacturen, garen en band werd op 1 maart 1890 geopend in de Langstraat, van het pand staat de rechterhelft nog. Hij was vice-voorzitter en bestuurslid van het R.K. Parochiaal Armbestuur, tevens bestuurslid van het Sint Jansgasthuis te Weert, het weeshuis te Weert en het kleuteronderwijs te Weert, welke alle drie vallen onder het R.K. Parochiaal Armbestuur. Voorts was hij lid van het burgerlijk armbestuur der gemeente Weert, tevens nog bestuurslid-regent van het Hofje van Berlo en van Heijthuijsen te Weert en lid van de Sociëteit Amicitia. Vanwege zijn weldadige bemoeiingen met het patersklooster op de Biest kreeg hij de eretitel ‘Vader’ van het Franciscanerklooster te Weert. Herman Clercx was een der zuilen van het katholieke Weert en genoot alom aanzien en respect. Hij trouwt te Eksel op 20 januari 1853 met Helena Isabella Hubertina Peters (ook Peeters ), geboren te Weert op 31 juli 1827 en gestorven te Weert op 9 september 1893. De kinderen van Herman richtten een leerlooierij in de Langstraat te Weert op, waarin zoons Henri en Piet werkzaam waren.