31 augustus 1632: 2.500 Soldaten naar Weert

Kaart omgeving Weert 1600 - 1650 - GAW Beeldbank XL 929

Wanneer Maastricht tijdens de Maasveldtocht van Prins Frederik Hendrik na een beleg van 9 juni tot 22 augustus zich heeft overgegeven, kunnen het garnizoen en de burgers die dat willen, krachtens het capitulatieverdrag met vliegende vaandels en met het geschut de stad verlaten.

Op 31 augustus 1632 arriveren zo’n 2.500 soldaten in Weert met veel zieken in hun gelederen. De zieken worden ondergebracht in het stadhuis. De ramen worden met stro dichtgestopt, waarschijnlijk om besmetting tegen te gaan. Binnen enkele dagen sterven hier 15 Maastrichtenaren.

De rest wordt ingekwartierd in de school, in leegstaande huizen en wachthuisjes en bij particulieren. En dan te bedenken dat binnen de wallen slechts 1.500 à 1.600 mensen wonen!