Oelemarkt 16

Oorspronkelijk een woonhuisje. Het heeft een late variant van het gezwenkte Gelderse geveltype. Het Gelderse geveltype is een bakstenen maniëristische gevel met in- en uitgezwenkte top. Dit wil zeggen dat er naar binnen en naar buiten gerichte rondingen in de gevelrand aanwezig zijn, soms afgewisseld met een klein hoekig deel. Dit alles geeft de gevel een bijzonder sierlijk aanzien. Dit type gevel treft men o.a. aan in het voormalige Hertogdom Opper-Gelre, waar Weert sinds 1570 ook onderdeel van uitmaakte.

Oelemarkt 1900