1912 – Silo’s bloemmolen meelfabriek Van de Venne

De Meelfabriek van de Gebroeders Van de Venne bevindt zich op een rechthoekig perceel en is gefaseerd uitgebreid en is nu bekend als Unicorn. Het perceel wordt begrensd door de Kanaalstraat in het oosten, belendende bebouwing in het westen, de Straevenweg in het zuiden en de Industriekade met Zuid-Willemsvaart in het noorden.

Het had zijn wortels in Echt. Vanwege de ongunstige ligging van Echt, werd besloten de fabriek te verhuizen naar Weert langs de in 1826 geopende Zuid-Willemsvaart. Men koos voor deze locatie omdat in het begin van de twintigste eeuw de industriële revolutie in Weert pas goed op gang kwam. De Industriekade vertoonde in die tijd een lineair bebouwingspatroon, waarbij de vroegindustriële ondernemingen met name gericht waren op handel, opslag en vooral bewerking en verwerking van agrarische producten.

We kijken naar de silogebouwen tot stand gekomen in de periode 1906-1938. Het betreft  een dubbel volume uit 1906 (de oorspronkelijke bloemmolen).