1978 – Opgravingen midden- en zuidbeuk Martinuskerk

Tjeu Heijmans, amateurarcheoloog

Amateurarcheoloog Tjeu Heijmans aan het werk in de Martinuskerk. Vermoedelijk laten de foto’s oude funderingen zien die hij onderzocht. Wellicht zijn dit voorlopers van de huidige Martinuskerk. Mogelijk het fundament van de muur die na 1456, toen de rest van de kerk nog niet gebouwd was en de oude kerk er nog stond en de nieuw gebouwde toren afsloot.