1978 – Prinsenstraatje

Een dia van het Prinsenstraatje, links lagen de magazijnen van orgelbouwer Vermeulen. Je kijkt richting Hoogstraat. In het pand rechts woonde de familie Laenen-Van Tuel, groenteboer aan de Hoogstraat 16.

Het tussenliggende huis is al afgebroken, daar woonde de familie Soeters. Het straatje kreeg de naam Princenstraatje omdat de zussen Princen daar hun negotie dreven.