1943 – Zusters Birgitinessen

In 1843 vestigende de zusters Birgittinessen zich in Weert. De eerste vier zusters waren de eerwaarde moeder Bernardina Randhaxe (geboren te Uden 1781 – overleden 2 april 1859), Leonarda Spapen, Colleta Damen en Victoria van der Kallen. Zij arriveerden op 4 december 1843 per trekschuit en betrokken het klooster op dinsdag 5 december en kreeg het klooster de naam Maria-Hart. Ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan werd deze foto gemaakt in 1943.