1927, Tiendschuur (Huize Den Haag)

Villa 'Den Haag' - Tiendschuur Weert

WEERT – In 1921 diende burgemeester Willem Kolkman een aanvraag tot sloop van de Tiendschuur. Op de 15de eeuwse fundamenten bouwde hij een nieuwe villa. Op de foto’s interieur en de binnentuin.

Deze fundamenten werden tijdens een archeologisch onderzoek in april 2018 opgegraven. Het gaat om muurresten, funderingen, kelders en een waterput uit de 15de eeuw.

De Tiendschuur is te zien op de kaart van Jacob van Deventer uit 1565. Het huidige pand aan de Recollectenstraat staat op de plek waar de oorspronkelijke Tiendschuur in de middeleeuwen heeft gestaan. In deze historische opslagplaats werd een tiende deel van de opbrengst opgeslagen van de oogst die horigen verschuldigd waren aan de Heer van Weert. De Tiendschuur maakt onderdeel uit van het kasteelcomplex De Nijenborgh. Hier woonden sinds het midden van de 15e eeuw de graven Van Horn.

Zie ook Weertinkaart.nl