Middeleeuwse waterput en kelderresten in Tiendschuur Weert aangetroffen

WEERT – Bij archeologisch onderzoek bij de Tiendschuur aan de Recollectenstraat 5 in Weert zijn middeleeuwse resten aangetroffen. Het gaat om muurresten, funderingen, kelders en een waterput uit het midden van de 15de eeuw.

De Tiendschuur waarvan nu de resten gevonden zijn, is al te zien op de kaart van Jacob van Deventer uit 1565. Het huidige pand aan de Recollectenstraat staat op de plek waar de oorspronkelijke Tiendschuur in de middeleeuwen heeft gestaan. In deze historische opslagplaats werd een tiende deel van de opbrengst opgeslagen van de oogst die horigen verschuldigd waren aan de Heer van Weert.

Historisch complex
De Tiendschuur maakt onderdeel uit van het kasteelcomplex De Nijenborgh. Hier woonden sinds het midden van de 15e eeuw de graven Van Horne. De huidige Tiendschuur aan de Recollectenstraat dateert uit de 18de tot de 20ste eeuw. Deze bevat ook muurresten en kelders uit de middeleeuwen. Burgemeester Kolkman (burgemeester van 1911-1942 en 1944-1945) bouwde de villa zoals we hem nu kennen.

1917 – 05 Huwelijk Anne-Marie Dor met Willem Kolkman

Identiteit
Wethouder Paul Sterk reageert enthousiast op de historische vondsten: “Het is geweldig dat de restanten van de oorspronkelijke Tiendschuur en een oude waterput zijn aangetroffen. Zo krijgen we een steeds beter beeld van hoe de historische locatie in de tijd van de Van Hornes er heeft uitgezien. Deze grafelijke dynastie is namelijk heel belangrijk geweest voor de stadswording en de identiteit van Weert.”
De aangetroffen historische resten worden nog deze week weer toegedekt en onder de grond bewaard. Zo is dat ook in de Erfgoedwet beschreven.

Tiendschuur wordt omgebouwd tot notariskantoor en woonhuis
Aanleiding voor de archeologische werkzaamheden is de verbouwing van de huidige Tiendschuur. Deze voormalige burgmeesterswoning en het latere museumgebouw van de gemeente Weert wordt omgebouwd naar een notariskantoor en woonhuis. Het onderzoek naar de archeologische resten op het terrein van de Tiendschuur levert voor de werkzaamheden geen vertraging op. Al in een vroegtijdig stadium is rekening met dit onderzoek gehouden.

Weert de stad van de graven van Horn
In Weert wordt dit jaar het Van Horne Jaar gevierd. De Van Hornes woonden sinds het midden van de dertiende eeuw in Weert. De graven van Horne bestuurde vanuit de Aldenborgh (nu het Patersklooster aan de Biest) hun grondgebied.

De Tiendschuur maakt onderdeel uit van het kasteelcomplex De Nijenborgh. Het kasteel werd tussen 1455 en 1461 door Jacob I van Horne gebouwd. Deze burcht was de zetel van de heren van Weert, de latere graven van Horn, en bestond uit een hoofdburcht en een, eveneens 15e-eeuwse, voorburcht. De hoofdburcht was gelegen op een dubbel omgracht terrein en had een rechthoekig grondplan van circa 75×60 meter met een ommuurde binnenplaats. Op de hoekpunten lagen vier torens, waarvan op de noord- en zuidhoek twee forse vierkante torens met hoge spitsen en laatgotische architectuur, met grote ramen, arkeltorentjes, dakkapellen en een traptoren, en twee kleinere ronde torens op de beide andere hoeken. Het had een grote, zeer hoge woonvleugel met trapgevels, die was geplaatst tegen een van de lange zijden, een poortgebouw en voor het overige was het gesloten door een kasteelmuur.

Kasteel de Nijenborgh

Het kasteel werd verwoest in 1702 tijdens de Spaanse Successieoorlog bij het beleg van Weert. Hetgeen er overbleef waren de restanten van de hoektorens, de ommuring en delen van het poortgebouw in de voorburcht.

Op de fundamenten van de vierkante zuidelijke toren werd in 1841 het huidige herenhuis Op de Biest gebouwd. De ronde oostelijke toren werd in de 19e eeuw nog verhoogd.