De smoking gun van de Rogstekerslegende gevonden?

Weertenaren hebben in Haarlem sporen nagelaten. Zo hing er in de Vlamingstraat een gevelsteen met de legende van de Weertse rogstekers. Deze was gemetseld in een muur van het gildehuis van lakenbereiders, die ook uit Weert kwamen. De steen hangt nu in de achtergevel van het Frans Hals Museum.

WEERT – Bij archiefonderzoek in de Weerter stadsrekeningen vond Alfons Bruekers, Stichting Geschiedschrijving Nederweert een aardige vermelding in relatie tot de Rogstekers, de historische bijnaam van de Weertenaren.

Toen in februari 1579 graaf Hannibal namens de Spaanse hertog van Parma het Staatse (Hollandse) bezettingsleger de stad Weert uit bonjourde, vielen er vele gewonden en doden. De Staatse soldaten uit het kasteel werden in de ramen van de burcht opgehangen en hun lijken (zestien stuks) werden in de stadsgracht gegooid.

De gewonde overwinnaars werden verzorgd door een legerarts. Die betrok zijn zalfjes bij een lokale apotheker genaamd… ‘Jeronimus in den Roch’. Dat is een typische ‘huisnaam’. Er was dus in die tijd blijkbaar een huis of winkel met de naam ‘In den Roch’. Dezelfde man wordt trouwens in Weert ook al in 1574 vermeld.

Een huis met zo’n naam in Weert (of omgeving), dat kan geen toeval zijn! Hebben we hier te maken met de vroegste referentie aan de Rog(-stekers) uit Weert? En dan nog iets: in zijn onvolprezen boek over de herkomst van de Rogstekerslegende, legt Erik Werps een nooit eerder vermoede voorzichtige relatie tussen de naamsherkomst van de Weerter Rogstekers en apothekers of kwakzalvers die opgezette roggetjes prepareerden tot ‘minidraakjes’. Zou de ontdekking van de vermelding van deze Weerter apotheker wonende ‘In den Roch’ de smoking gun in deze interessante hypothese kunnen zijn? Wie zal het zeggen!