21 augustus 2002: De Bosuil in de steigers

De bouw van het nieuwe muziekcentrum De Bosuil vordert gestaag, zo vertelt projecttrekker Peter Verkennis in het Land van Weert van 21 augustus 2002.

Het nieuwe gebouw nabij Ringbaan Noord kost rond achthonderdduizend euro, maar die investeringskosten verdienen zich voor de gemeente gemakkelijk terug door de erfpachtconstructie. Bovendien is er een aparte stichting opgericht zodat de BTW over de bouw- en inrichtingskosten kan worden teruggevorderd.Daarnaast is er een bedrijfsplan opgesteld met onder meer de oprichting van het Popcollectief en de totale bedrijfsexploitatie.

Voor de programmering in het muziekcentrum ontvangt De Bosuil jaarlijks van de gemeente Weert een bijdrage van circa 22.000 euro. Wordt er winst gemaakt, dan gaat die naar de gemeente.
De concertzaal heeft een capaciteit van circa 600 bezoekers. Voor intieme concerten kan de zaal worden gesplitst, zodat er een knusse ruimte voor circa 150 bezoekers ontstaat.

Het Popcollectief beheert de oefenruimten die links en recht van het podium worden gerealiseerd. Daar kunnen amateurbands tegen een geringe vergoeding ongestoord aan hun repertoire werken. Het Popcollectief organiseert voor beginnende bands workshops onder meer op het gebied van promotie en belastingzaken.

Met de muziekschool (nu RICK) zijn afspraken gemaakt om regelmatig van de nieuwe concertzaal gebruik te maken.
Met de bouw van dit muziekcentrum kan Weert zich gemakkelijk meten met al gerenommeerde poppodia in Limburg zoals de Azijnfabriek in Roermond en Perron 55 in Venlo. “Het muziekcentrum dat hier staat, is een uitgelezen kans voor Weert zich in dit deel van de markt te profileren”, zegt Peter Verkennis.