28 augustus 1601: In de eer aangetast

In het Oud Rechterlijk Archief Weert is een document van 28 augustus 1601 te vinden met daarin uitgebreide getuigenverklaringen en een rechterlijk oordeel.
Oud-burgemeester Anthonis van Houtert zou een verbod om buiten de stad te komen hebben genegeerd.

Frans Claessen verwijt de oud-burgemeester voor de deur van zijn woning op de Korenmarkt door diens handelen de stad voor ruim drieduizend gulden te hebben benadeeld. Van Houtert laat deze aantijging niet zomaar over zich heen gaan en voelt zich in zijn eer aangetast.

Het is aan de rechtbank om een oordeel te vellen. Er wordt een aantal getuigen opgeroepen die elk hun eigen verhaal over de situatie vertellen. Probleem doet zich echter voor dat de rechtbank niet helemaal zeker is van de zaak en met name niet weet of het verbod wel geldig is. Bovendien twijfelt de rechtbank of er wel sprake is de aantasting van de eer. Daarom velt op 30 augustus 1601 de rechtbank een Salomonsoordeel: zowel Anthonis van Houtert als Frans Claessen krijgen gelijk en ongelijk. De rechtbank oordeelt tevens dat de totale kosten van de rechtszaak ad 22,50 gulden door beiden voor de helft moeten worden voldaan.

Lees het volledige verhaal met toelichting 28 augustus 1601 In de eer aangetast.