Korenmarkt 26

De Engel

Bouwstijl

Het gebouw stamt uit de zeventiende eeuw en is, in zijn huidige vorm, gebouwd in opdracht van pastoor-deken H.T. Bisterveld. 

Het pand heeft een maniëristische gevel (late renaissance) met een zadeldak evenwijdig met de straat en gepleisterde lijstgevel. Het gebouw heeft een kenmerkende architectuur: Maaslandse renaissance. Dit is te zien aan de verdeling van de gevel met pilasters (kolommen in het vlak van de gevel), de waterlijsten (de horizontaal lopende mergelstenen lijsten ter hoogte van de verdiepingsvloer) en het fries (de band vlak onder de goot). Bijzonder zijn ook de historische vensters, die vroeger kruisvensters waren, maar waar de middenstijlen uit gehaald zijn om de ramen te moderniseren. De consoles met leeuwen onder het balkon kunnen hergebruikte onderdelen van een schouw zijn, vrijgekomen na afbraak van het kasteel op de Biest in 1702. 

[gallery columns="2" link="file" ids="1430,1428"]

Historie

Aan de Markt naast de kerk bevindt zich de Korenmarkt met het pand ‘De Engel’. Deze voormalige brouwerij en herberg ‘De Engel’ heeft een maniëristische gevel (late renaissance). Het voormalig hotel was steeds goed bezet met gasten die het nabij gelegen pensionaat ‘St.-Louis’ bezochten. Het café-restaurant was enorm in trek bij de gegoede burgerij. Het pand is in 1985 gerestaureerd en herbergt nu zo’n acht woonappartementen.

Het pand er naast stamt uit de negentiende eeuw en bevindt zich tussen café ‘t Ingelke en het voormalige Hotel De Engel. Het pand heeft een zadeldak evenwijdig met de straat en gepleisterde lijstgevel. Door P.H.M. Frissen wordt op 7 december 1922  een vergunning gevraagd voor de realisering van een theater in dit pand. Op 3 oktober 1926 vragen de gebroeders Meeuwis een vergunning voor de bouw van een theater. In 1930 werd het Scala theater geopend. In 1949 vraagt de directie, Bote Flapper (1886-1946) en Henri Lamberigts (1888-1971), van het Scala Theater een bouwvergunning voor het verbouwen van de zaakingang en de aanleg van een noodtrap. De uitvoering van de naam SCALA in een lichtbak wordt afgewezen, hiervoor in de plaats mag de naam in wel in neonletters worden aangebracht. Het Scala theater werd in 1984 gesloten.

1900 – Links de Scala bioscoop en rechts hotel de Engel

Bewoners

Pastoor-deken H.T. Bistervelt stamde uit een rijke familie uit Gelderen en beschikte over de middeleen om zelf een huis te bouwen. Voordat hij in Weert pastor werd, was hij professor aan de universiteit in Keulen. Hij stichte de broederschap ter ere van Sint Anna en Sint Joseph, een organisatie die vooral ten doel had zijn nagedachtenis in ere te houden door te zorgen voor ‘zielmissen’ en een jaardienst. Bistervelt liet op de Korenmarkt naast zijn eigen woning een huis voor de beneficiant van de H. Anna en H. Joseph bouwen. Voor dit en zijn eigen huis plantte hij lindebomen. Na het overlijden van pastoor Bistervelt viel zijn huis ‘De Engel’ toe aan zijn broer Albertus Bistervelt, die rentmeester van de Weertse goederen van et kapittel van Sint Servaas te Maastricht was.

In 1790 kocht Christianus Joosten, inmiddels eigenaar van ‘De Engel’, het ernaast gelegen pand.

Op  6 maart 1939 is in het hotel ‘De Engel’ de oprichtingsvergadering van de Geschied- en Oudheidkundige Kring “De Aldenborgh”.

Voor de Tweede Wereldoorlog stond het pand voornamelijk bekend als hotel ‘De Engel’. Deze voormalige brouwerij en herberg ‘De Engel’ was steeds goed bezet met gasten die het nabij gelegen pensionaat ‘St.-Louis’ bezochten. Het café-restaurant was enorm in trek bij de gegoede burgerij. 

In 1985 wordt het ernstig onderkomen pand gerestaureerd en tot appartementen omgebouwd.Het pand herbergt nu zo’n acht woonappartementen.