Hoogstraat 27

Bouwstijl

Vermoedelijk wordt aan het eind achttiende eeuw het pand gerealiseerd. Op 1 augustus 1898 opent P.H.E. Hupperetz er zijn apotheek. Oorspronkelijk is de gevel voorzien van een eenvoudige stuclaag zonder motieven. De gevelversieringen zijn na 1900 aangebracht.

Dit monumentaal rechthoekig pand kent een symmetrische voorgevelindeling en is voorzien van een zadeldak. De gepleisterde voorgevel heeft een horizontale geleding door de kroonlijst die voorzien is van bewerkte consoles en architraaflijst. Op de hoeken van de voorgevel zijn imitatievoegen aanwezig en dat geeft een liseenachtig effect.

Historie

Gemeentelijk Monument sinds 23 juni 1987.

Voor de bouw van een garage werd op 27 juli 1928 vergunning verleend. Op 13 september 1954 werd een vergunning verstrekt voor de uitbreiding van de bedrijfsruimte. Voor de verbouwing van het pand wordt op 18 juli 1996 door het college van burgemeester en wethouders een vergunning verleend.

Bewoners

Het pand is de (ouderlijke) woning van Henry Bloemarts die vanaf 1792 tot 1830 onder meer burgemeester is. Henry Bloemarts overlijdt Geboren in Weert op 11 mei 1772. Overleden in Weert op 26 april 1839. Henry komt uit een gezin met zeven kinderen; hij is de oudste zoon. Hij woont en werkt in het ouderlijke huis aan de Hoogstraat (thans Apotheek Hupperetz). In 1792 volgt hij zijn vader op als secretaris van Weert. Hij behoudt deze functie na de inlijving van de Zuidelijke Nederlanden bij Frankrijk op 1 oktober 1795. Henry wordt in 1800 door de Franse overheersers benoemd tot maire (burgemeester) van Weert. Burgemeester blijft hij ook na de machtswisseling in 1814. Op 20 mei 1824 wordt hij ook nog benoemd tot vrederechter van het kanton Weert en krijgt daarvoor dispensatie vanwege de ontstane dubbelfunctie. Burgemeester blijft hij tot 1830. Bovendien is hij van 1801 tot 1824 notaris. Nadat L.F.H. Beerenbroek van 1830 tot 1840 burgemeester is geweest wordt een zoon van Henry’s broer Marcel, Louis Bloemarts, burgemeester van Weert en blijft dat tot 1863. In 1865 sterft Louis als laatste telg van het geslacht Bloemarts in Weert. Henry blijft ongehuwd. Zijn bezittingen gaan naar zijn nazaten buiten Weert.

De apothekersfamilie Hupperetz vestigde zich in 1898 in Weert. Apotheker P.H.E. Hupperetz is op 9 januari 1926 benoemd tot lid van de Gezondheidscommissie Gemeente Weert e.o. Deelnemers zijn de gemeenten Baexem, Beegden, Grathem, Heel en Panheel, Heijthuijsen, Helden, Hunsel, Ittervoort, Meijel, Nederweert, Neeritter, Roggel, Stramproy, Thorn, Weert en Wessem. De Gezondheidscommissie rapporteert de deelnemende gemeenten sinds 1903 over de stand van zaken op het gebied van gezondheid en hygiëne.

De commissie komt in 1926 vier keer bij elkaar. Daar wordt onder meer gesproken over de bouw van het Openbaar Slachthuis in Weert. De aanhoudende klachten over stankverspreiding en bloedafvoer rechtvaardigen de realisering van dit slachthuis. De klachten rond de waterafvoer van de stoomzuivelfabriek in Ospel komen aan de orde.  Het gemeentebestuur van Nederweert deelt de commissie mee nieuwe voorwaarden te gaan stellen voor het lozen van afvalwater op de waterlossing.

Nog twee opmerkelijke zaken. Het Jaarverslag der Vereeniging voor geneeskundig onderzoek voor het Huwelijk wordt besproken. Verder verzoekt de Gezondheidscommissie aan de burgemeesters dringend de verbodsbepalingen op het ‘longroken’ door jeugdige personen zo streng mogelijk te handhaven.

De heer Hupperetz is naast apotheker, wethouder van Financiën van Weert. In zijn hoedanigheid als loco-burgemeester van de stad opent hij in 1934 de singels.