Schoolstraat 14

Het pand aan de Schoolstraat 14 heeft bijzondere fundamenten. De fundering bestaat namelijk uit brokstukken, vermoedelijk van het kasteel de Nijenborgh van de graven van Horne.

Grijze natuursteen waarop nog duidelijk de krullen en lijnen te zien zijn, die vermoedelijk ooit de poorten of muren hebben versierd.