Al op 6 januari valt het startschot voor het carnavalsseizoen tijdens het openingsbal in Hotel. De Engel, voor donateurs van v.v. De Rogstaekers. De volgende dag moet de Raad van Elf samen met de Boore Hermeni-j weer in touw. Er wordt een bezoek gebracht aan De Tempeleers in Maastricht die hun nieuwe Prins gaan voorstellen. De populariteit van de Bonte Avonden blijkt uit het gegeven dat in de Apollozaal – theater van Zjang de Metser – staanplaatsen moeten worden gecreëerd en keukenstoelen moeten worden bijgeplaatst. Hoe lang nog zullen twee avonden genoeg zijn? Het wordt opnieuw een bonte aaneenschakeling van dwaze sketches (zoals uiteraard de Boemelpresident en Pier de Zeûker), Weerter humor en dans en muziek met Lei en Driek voor het vijfde jaar in de hoofdrollen. Prins Sjra I wordt bedankt voor zijn bewezen diensten en Prins Frits I (Schneider) stapt als nieuwe heerser over de Rogstaekers uit een manshoge – Elixer de Wertha – fles. Als niet in Weert geboren en niet-dialectsprekende Prins kon hij vermoeden dat er kritiek zou komen… Het getuigt daarom van gevoel voor humor (en zelfspot) dat hij – wijnhandelaar van beroep – als allochtone Adjudanten noemt: Proost, Santé, Cheerio en Skol. Later blijken de ook niet in Weert geboren A. v.d. Vossen en J. Rovers de echte Adjudanten te zijn. Vorst Zjang met al zijn ervaring heeft ook zo zijn vermoedens en vergelijkt Weert dus maar even met New York, dat met name tot grote bloei is gekomen door de komst van emigranten.

De geijkte jaarlijkse Rogstaekers-evenementen, het Boerenbal – met boerenbruiloft (Liesbeth Steegmans & Huub Breukers) – en het Prinsenbal, worden weer druk bezocht en het is erg gezellig. Dat geldt zeker ook voor de carnavalszitting van de Raad van Elf met Prins in Hotel Juliana. Als onderdeel van enkele vernieuwingen in de organisatie vindt al op zaterdagavond vóór carnaval de installatie plaats van Frits I. Burgemeester Kortmann speelt met een paar spitse opmerkingen in op de hint die hem tijdens de Bonte Avond is gegeven om een cursus Weerts te gaan volgen. Hij vertelt daarvoor te zijn gezakt en spreekt daarom slechts elk elfde woord in het Weerts uit. Eenmaal op dreef verklapt de burgervader dat hij de komende drie dagen met de van deken Omloo geleende brommer op stap gaat. Prins Frits, verrassend goed op de hoogte (gebracht) van mogelijke gevaren die voor de tijdelijk ambteloos burger in Weert en de buitenijen op de loer zouden kunnen liggen, heeft enkele goede tips om die te trotseren. Regelrechte Rogstaekershumor die bij de honderden toeschouwers erg in de smaak valt. Bij de plechtigheid is ook het carnavalscomité uit Maaseik aanwezig, compleet met burgemeester. Ook zij trekken mee – het boerenharmonieke voorop – naar het Paleis van de Rog, waar Vorst Zjang de hoge Belgische gast decoreert met de Orde van de Gouwe Rog. Als tegenprestatie wordt ‘heel Weert’ uitgenodigd om half-vasten -‘gratis’- naar Maaseik te komen om daar te optocht te bewonderen (en enkele pinten te pakken).

Voor het eerst vindt de optocht op zondagmiddag plaats. Hij is van een hoog niveau, in lijn met de traditie van de laatste jaren. Er is heel veel publiek, met name van buiten de stad, waarschijnlijk vanwege de keuze voor de zondag. Er zijn prachtige, veelkleurige praal-wagens en carnavaleske groepen in grote variëteit te bewonderen en er zijn wederom veel creaties vanuit de buurtschappen. De krant merkt op dat hierbij de hechte gemeenschapszin tot -uiting komt: samen de handen uit de mouwen, samen trots zijn op je prestatie. Over de actie van de kegelclub om een ‘tegen-Prins’ ten tonele te voeren zijn de meningen verdeeld. De eerste prijs bij de wagens komt toe aan Buurtschap De Oelemarkt met Carnaval op Cuba. Het boerinnenhermenieke, creatie van Buurtschap De Langstraat, valt ook in de prijzen. Later op de dag gaat de Prins met zijn gevolg en de Boore Hermeni-j naar het St. Jans Gasthuis. Aldaar is er een hartelijke ontvangst door geneesheer-directeur dr. Lohman en er schalt muziek door de gangen. De Prins gaat intussen als een ware weldoener rond met snoep en… rookwaren! De inzichten over volksgezondheid zijn intussen wel veranderd…

Op maandag is de kinderoptocht. Met veel enthousiasme worden de gedragingen van de volwassenen gekopieerd in een tocht die als een veelkleurig lint over onder meer de Emmasingel trekt. Er is van alles te zien, tot honden toe. Ongetwijfeld liep of reed ook de Jeugdprins, Jos I (Meewis) met de Jeugdraad van Elf mee. Tegelijkertijd hebben de veteranen van voetbalvereniging Wilhelmina ’08 zich in een prachtige carnavals-outfit gehesen om tegen het bestuur te gaan voetballen. Het is een door de prinsenkeuze gedenkwaardige carnaval. De heersende mening is ‘eens, maar nooit meer’, maar al met al heeft onze ‘Hollandse’ Prins een goede indruk achtergelaten. Hoe dan ook is hij de eerste met een eigen leus: Laotj os us lache. Als het hier majesteitsmeervoud betrof zou je aan dit motto met wat fantasie meerdere interpretaties kunnen hangen.

Prins
Frits I Schneider

Adjudanten

  1. van de Vossen
  2. Rovers

Jeugdprins
Jos I Meewis

1e prijs optocht
Buurtschap de Oelemarkt

Boerenbruidspaar
Liesbeth Steegmans
Huub Bruekers