1922 – Ambachtsschool Weert

Op 15 April 1922 konden de lessen beginnen met 39 leerlingen terwijl de officiële opening plaats had op Donderdag 11 Mei d.a.v. Bij de plechtige hoogmis in de St. Martinuskerk waren de leraren met de leerlingen, het bestuur van de middenstandsvereniging en de
commissie van toezicht aanwezig, waarna in een stoet met het vaandel voorop naar het schoolgebouw werd getrokken en de plechtige inzegening plaats had door den Hoogeerw. heer Deken Haenen van Weert, die daarna een treffende toespraak hield, waarop een dankwoord van den voorzitter volgde.

In de namiddag om 3 uren had de officiële opening plaats, waarbij aanwezig waren dhr. H. J. de Groot, inspecteur-generaal van het nijverheidsonderwijs als vertegenwoordiger van zijne excellentie den Minister van Onderwijs K. en W., dhr. W. H. Cool, inspecteur van
het nijverheidsonderwijs, leden van provinciale staten, het dagelijks bestuur van de gemeenten Weert en Nederweert, Deken Haenen van Weert, Pater Provinciaal der Minderbroeders, tal van heren Geestelijken, besturen en directeuren van ambachtsscholen van Roermond, Eindhoven, Helmond en Stokershorst, het bestuur van de R.K. werkliedenvereniging St. Martinus en tal van andere belangstellenden.