1914 – Stadsbrug met de Smeets- en Odamolen

Een foto van de stadsbrug met op de achtergrond twee molens.

De achterste, de Smeets molen werd in 1858/1895 gebouwd. De Smeets molen was een opvallend grote stenen beltmolen langs de Zuid Willemsvaart en gebouwd door Antoon Nijsen. De molen deed dienst als graan-, schors- en oliemolen. Tijdens een storm in de nacht van 12 op 13 januari 1930 kruide de molen doordat hij niet stevig vastlag, een halve slag om en sloeg op hol. Uiteindelijk verloor de molen, mede als gevolg van de zelfzwichting, die nacht het gevlucht. Daarna werd de molen, mede ook door de slechte economische situatie in de crisistijd, niet meer herbouwd. In april 1930 werden bruikbare onderdelen van de Smeetsmolen al te koop aangeboden. In 1938/1939 werd tenslotte de molenromp afgebroken. De molen stond op zo’n 150 meter van de (nog altijd bestaande) Sint Oda molen.

Wilhelmus Nijs kocht in 1884 een perceel bouwland op de Hoogenakker in de buurtschap Vrakker voor de bouw van een windmolen, die in 1885 gereedkwam. Het perceel bouwland was eigendom van de welgestelde rentenier Jan Mathijs Jacobs. De molen van Nijs werd een van de sierlijkste windmolens van Weert. Hij kreeg de naam St. Oda, naar de heilige die in een kapelletje op Boshoven wordt vereerd.