1926 – Waaggebouw

Het Waaggebouw werd rond 1920/1921 gebouwd. De naam van de architect is niet bekend maar wellicht hebben we, gezien de term ‘Weert’ als plaats van ondertekening en vanwege het gedrukte bestekboekje te maken met een lid van Openbare Werken van de Gemeente.

De Waag komt er als vervanging van het kleinere waaggebouw op de Korenmarkt. Als gevolg van de besprekingen in de Raad over een nieuw te bouwen waag, die overigens al van vóór 1912 dateren, ontstaat ongenoegen bij enkele raadsleden. Nader onderzoek volgt. De Commissie van Publieke Werken, bestaande uit de heren P. Weekers, E. Hupperetz en W. van Mierlo, doet dat onderzoek en schrijft op 20 februari 1912 een aanbeveling. Daarin vooral de voordelen van de nieuwe locatie ‘Op den Dries schuin tegenover de tramhalte’, opgesomd. De heren wijzen onder andere op het vrijkomen van de ruimte op de Korenmarkt bij verplaatsing. De gemeente kan dan een extra standplaats verhuren tijdens de kermis en de mogelijkheid bestaat daar een kiosk te plaatsen. Nadat in 1915 nog even ‘De Vogelsbleek’ wordt voorgesteld als toekomstige bouwlocatie blijft men uiteindelijk bij het eerdere voorstel.

Het H. Hartbeeld aan de Langpoort is van de Wageningse beeldhouwer August Falise (1875-1936) en is uit 1921. Het werd later verplaatst naar de Emmasingel.