Stamtäöfelkes aflevering 88: Waat zèjje mich noow toch…!

Teikening: Edy Terpstra: “Wauwelwiêf”

Ich prebieërdje mich nog achter miêne trappist te verschuûle en dieëj kwansiês of ich oppe grond wat aant zeûke woor, mer ze haaj mich al int snotje en de stool kuûmdje toen zeuj ‘m met eur hieël hebbe en haoje vôl leet loupe. Gaon zitte koszje det neet neume.

“Waat fein det ich uch nog ’s tref”.

“Ouch ‘ne goojen daa…….”en wieter kwoom ich neet want ze waas al hej-op aant woeërd.

“Noow loeêstertj toch ’s waat ich vuuërige waek mejegemaaktj heb, dao keûmtj mich dae Sjarel van Fried van d’n Hejgeurt tieëge, wéjje waal, dae kindje ouch, dae woeëndje indertiêd oppe hej, naeve di-j van Sjef de schîlder, di-j ’n dochter waas van ziên schoeënbroor, jaowaal di-j mojje good kinne, di-j kojje alledaag inne stad tieëge, want det es ’n lieëlikke jaksjieës, net zoee êrg as haezèllef, mer gelökkig zeen di-j wichter good opgeveud want di-j zegke uch alzelaeve goojen daag”

“Nein Fien di-j kin………………” “Jaowaal di-j kijje good, di-j hejje dèkzat gezeen, mer good, dae Sjarel woeëj mich wiês make det ziên schoeënmooder, wèjjewaal, det es di-j achternicht vanne gekke Nel eûre mins di-j vuur d’n oeërlog nog oppe Muuëleport gewoeëndj hebbe, in det hoês woeë later Kaat ziêne bèkkerswînkel haaj, dao kwoomdjae toch ouch altiêd, want di-j haaj lekker mik en ge huuëdje dao altiêd ’t hieël noets vanne stad, want di-j bazuindje alles roond, ich wil mer zègke, ge motj toch oeëtti-jje eure moond kunne haoje en neet âl waaje wètj aan eederein vertelle, want dao hieët neeme wat mej te make en kriegdje allein mer scheif gezichte van en heibel inne femiêlie, van mich zuldje niks huuëre”

“Fien, ich kwoom noeë……..”. “Noow loêstertj ’s waat di-j schoeënmooder in eur gedâcht haaj, ze woeëj de hieël koeëj, met d’n hieële-n poongel dae d’r in stieët verkoupe aan Chrisje, want dae hieët gêldj zat en zoeëtj good kunne betale, allein leûtje zien vraw stikke vanne êrremooj, det êrrem schaop, want di-j zitj noow geheûrdj met drej jong te koekeloeëre, mer dao zeen d’r mer twieë van hem, det dêrdje es van ‘ne vrieëmdje daetj oets tieëge ’t liêf geloupe es, en wejje waal, van ’t ein keûmtj ’t ânger, mer di-j koeëj es eigelik niks waerd en dao wiltj ’t völstevöl gêldj vör hebbe en zoeëvöl krieget d’r noeëts vör zelfs neet van Chrisje, dae toch zat poen hieët.

Ich kieëk smachtendj oet nao d’n ober, um aaf te raekene, mer dae waas neet te zeen.

“Noow mot ich waal zegke det det hoês op zich good oongerhaoje es, ’t zitj good inne verf en tieën jaor gelieëje zeen d’r nog now tuulkes op gelagdj, want vuur dae-n tieëd lieëkdje ’t wi-j ’n zi-jschoeëtel, mer det beraekentj ’t noow waal nog inne priês doeer, di-j kernâlie, mer dae Chrisje es ouch neet gek, mer um trök te kaome op dae Sjarel van Fried van d’n Hejgeurt dae jae good gekindj mot hebbe, dae zitj noow in Martinus en inne kamer naeve hem……………………

Ich kos afraekene met d’n ober en zagt det ich most gaon. “Gae zeetj toch altiêd zoeë gehaosj en gaeftj uch nog neet ’s tiêd um effe gezellig te wauwele”. Mer det leste huuërdje ich al neet mieër, oppe vlucht nao ’n ânger terrasje.

© Frits Weerts / Bullseye Publishing

Boek Stamtäöfelke kopen
’t Book es te koup beej de bookhândel (Bruna, Primera), de oetgaever Bullseye Publishing en beej Frits zelf (bestelle via e-mail) vör de priês van 24 eurokes.