1949 – luchtfoto Sint Jans Gasthuis

In 1929 werd gestart met de bouw van een nieuw Sint Jans Gasthuis in Weert aan de Hofakkersteeg de huidige Boerhaavestraat. De bouwkosten bedroegen 400.000 gulden (ca. 180.000 euro) voor een capaciteit van ongeveer 40 ziekenhuisbedden en een relatief groot aantal pensionplaatsen (soort bejaardenhuis). In 1930 werd het nieuwe huis en het gasthuis in gebruik genomen.