1927 – Oprichting comité “Carnavalsviering Weert” in sociëteit Corona

In 1895 was de eerste carnavalsoptocht in Weert, georganiseerd door de Stedelijke Harmonie. De eerste ‘officiële’ optocht werd in 1897 gehouden. Voor de organisatie tekende de Weerter Jongelieden Sociëteit. De tweede optocht, ook door deze sociëteit georganiseerd, vond plaats in 1904 en de derde eerst in 1927.

Het initiatief tot deze laatste optocht werd genomen door de Emmanuel Smeets, president van ‘Sociëteit Amicitia’, die haar zustersociëteiten “Corona” en “De Club” benaderde, waarna uit vertegenwoordigers van diverse verenigingen op 17 januari 1927 een comité  Carnavalsviering Weert” werd gevormd. Dit comité slaagde erin een optocht te organiseren op maandag 28 februari. Ofschoon de voorbereidingstijd erg kort was, werd de optocht toch een groot succes.

De foto laat het huidige cafépand ‘De Brouwer’ op de Oelemarkt zien. In 1927 nog in werking als brouwerij Limburgia. Lees meer via de website www.weertinkaart.nl

Hier zijn de notulen te lezen van de eerste vergadering van het comité op 17 januari 1927. tubee carnavalsviering-weert jbw1