1906 – Beekpoortbrug

In 1858 werd de Beekpoorterbrug gebouwd. Deze brug werd rond 1913 afgebroken voor een draaibrug een stukje verderop. Je kijkt rechts richting Hushoven, links droeg de naam Op Verakker.

Ziek ook 1913 – Beekpoorterbrug

Hameibrug
Een hamei is oorspronkelijk een middel tot afsluiting of afperking op, of aan het einde van een brug, tegenwoordig vooral bekend als een draagconstructie in de vorm van een juk of poort waarop de broekbalk met het contragewicht van een val- of ophaalbrug draait.