Poortgebouw van de graven van Horne veel groter dan gedacht

Archeologie voorhof kasteel de Nijenborgh

Tegelijkertijd met de saneringswerkzaamheden op de voorburcht van kasteel de Nijenborgh in Weert is er gestart met een archeologisch onderzoek. Een team archeologen en bouwhistorici van bureau BAAC uit ‘-Hertogenbosch doet onderzoek naar de bouw, vorm en lange gebruiksperiode van de voorburcht van het kasteel, dat rond het midden van de vijftiende eeuw is gebouwd en in 1702 werd verwoest.

De vondsten:
Fundament poortgebouw kasteel de Nijenborgh en een onderaardse gang economiegebouw.

Publieksactiviteiten
Het archeologisch onderzoek op de voorburcht is een unieke en eenmalige gelegenheid. Na de herinrichting is een dergelijk onderzoek de komende generaties niet meer mogelijk. Om de inwoners van Weert op de hoogte te stellen en te houden van de onderzoeksresultaten is door de Weerter erfgoedgemeenschap een aantrekkelijk publieksprogramma ontwikkeld met rondleidingen door de Weerter stadsgidsen https://www.stadsgidsenweert.nl/, een online webcam https://live.netcamviewer.nl/Stadspark-Weert/1245 en weekjournaals.

De erfgoedgemeenschap bestaat uit de Stichting Stadsgidsen regio Weert, Stichting de Aldenborgh, Stichting Streekarcheologie Peel, Maas en Kempen. Maar ook de wijkraad de Biest, Stadslab 0495, Museum W en het gemeentelijk Erfgoedcluster maken deel uit van het samenwerkingsverband. Dit publieksprogramma is mogelijk gemaakt dankzij belangrijke subsidies van Stichting Provisus uit Weert en de provincie Limburg.