Samenwerkingsovereenkomst archiefbeheer Weert en Roermond

Jos van Rey, wethouder Roermond en en Suzanne Winters, wethouder Weert tekenen de samenwerkingsovereenkomst

Gemeente Roermond en gemeente Weert gaan samenwerken voor het archiefbeheer. Een deel van de archieven wordt nu in de beschikbare ruimte van de archiefbeheerplaats in Weert geplaatst. Wethouder Suzanne Winters van gemeente Weert en wethouder Jos van Rey van gemeente Roermond tekenden op 31 mei de samenwerkingsovereenkomst. Hiermee worden de archieven behouden voor Midden-Limburg.

In Roermond zijn al sinds 2006 de archieven van de gemeenten Leudal en Roerdalen opgeslagen. Vorig jaar is er een aanbesteding geweest voor de opslag en dienstverlening van de archieven van de MER-gemeenten (Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen), die door Roermond is binnengehaald. Hiermee werden de archieven behouden voor Midden-Limburg. In Roermond kunnen echter niet alle archieven geplaatst worden. De archieven van de gemeente Maasgouw worden daarom in de beschikbare ruimte van de archiefbewaarplaats in Weert geplaatst. Er staan nu 612,5 strekkende meter archieven in Weert opgeslagen.

Samenwerking biedt mogelijkheden
Weert en Roermond kunnen samen de Midden-Limburgse gemeenten bedienen op archiefgebied. Denk hierbij aan de opslag van archieven en dienstverlening vanuit de twee studiezalen in Roermond en Weert. Ook kunnen gezamenlijke projecten worden uitgevoerd op het gebied van de digitalisering, de vergroting van publieksbereik en historische exposities. Daarmee combineert Jac Lemmens vanaf 1 januari 2021 twee functies, gemeentearchivaris van Weert én Roermond. Hij hoop hiermee het archiefbeheer in geheel Midden-Limburg op een hoger peil te brengen en tegelijkertijd de eeuwenoude rivaliteit tussen Roermond en Weert te beëindigen.

Oud Conflict
Immers al in 1485 leverde de adellijke families Van de Marck (Roermond) slag met de familie Van Horne (Weert) bij Tungelroy. Er vielen vele doden en ruim een eeuw na dato werden de doden bij Halfvasten nog steeds herdacht met een ommegang rond de Martinuskerk te Weert. In 1789 kwamen 630 Weertenaren verhaal halen in Roermond en gijzelden drie leden van het Hof van Gelre. Het Hof had de gemene gronden toebedeeld aan de heren van Chimay, terwijl dit altijd voor algemeen gebruik was geweest van de burgers van Weert. De rechters werden ontvoerd en naar Brussel gebracht. Uiteindelijk liep dit af met een sisser en keerden de regenten ongedeerd terug naar Roermond.

Toekomstige krachtenbundeling
Anno 2023 is het de hoogste tijd om een streep te zetten onder de animositeit tussen deze twee steden van het voormalig Overkwartier van Gelre. De intensievere samenwerking tussen de twee archiefdiensten moet zorgen voor een krachtenbundeling. Hierdoor kan efficiënter omgegaan worden met de inzet van mensen en middelen en de transitie gemaakt kan worden van een analoge naar een digitale dienstverlening.