1938 – Defilé garnizoen op Koninginnedag

GAW 7177

Een foto van Koninginnedag op 31 augustus 1938. De foto toont het in Weert gelegerde  garnizoen. Bij ministeriële beschikking van 5 januari 1938 wordt Weert aangewezen als garnizoensplaats. Het garnizoen zou bestaan uit twee bataljons infanterie met circa duizend soldaten. Voor de huisvesting moest een kazerne langs de Uilenweg worden gebouwd. Op 29 maart van dat jaar vond onder begeleiding van de Koninklijke Kapel der Grenadiers en Jagers de intocht van het IIde bataljon van het 4de Regiment Infanterie plaats.

Bron: Erfgoedhuis Weert