23 juni 1568: Ligt hij er wel?

Koningin Beatrix in Martinuskerk 1982 - GAW Beeldbank 4284

Volgens de overlevering wordt het lichaam van de graaf Van Horn en heer van Weert, Philips de Montmorency, op 23 juni 1568 in de Martniuskerk begraven.

Hij is lid van een driemanschap met de graaf Van Egmont en Willem van Oranje. Wegens hoogverraad worden De Montmorency en Van Egmont op de Markt in Brussel op 5 juni van dat jaar onthoofd. Het lichaam van Philips de Montmorency wordt eerst overgebracht naar het predikherenklooster in Brussel en zou dan naar Weert zijn vervoerd.

In de volgende eeuwen ontstaat er tussen deskundigen een discussie of de stoffelijke overschotten van Philips de Montmorency wel naar Weert zijn gebracht en daarmee de overlevering wel juist is.

Hoewel in de Martinuskerk een grafsteen van de graaf is neergelegd, blijven er twijfels of  de De Montmorency daar zijn laatste rustplaats heeft gekregen.
Onderzoeken met röntgenfoto’s geven voor de ene deskundige ondubbelzinnig antwoord. Anderen zijn sceptisch als ze deze foto’s bekijken.

Tijdens haar bezoek aan Weert bekijkt Koningin Beatrix op 27 augustus 1982 het graf van Philips de Montmorency in de Martinuskerk.