Hoogstraat 15

Bouwstijl

Het oorspronkelijk rechthoekige hoofdgebouw wordt afgedekt door een schilddak. De later aangebrachte aanbouw, die dezelfde goothoogte heeft als de hoofdbouw, is eveneens afgedekt door een schilddak en sluit loodrecht aan op de hoofdbouw. De zijgevels en achtergevel zijn van eenvoudige bakstenen.

In verband met diverse uitgevoerde verbouwingen en aanpassingen werd de bakstenen voorgevel voorzien van een eenvoudige stuclaag zonder enige motieven. De gepleisterde voorgevel wordt afgedekt door een kroonlijst, voorzien van consoles en een brede bewerkte architraafstrook. De gevelversieringen boven en onder de ramen, de kroonlijstconsoles en architraafstrook zijn na 1900 aangebracht.

Historie

Gemeentelijk Monument sinds 26 juni 1987.

Het pand wordt in opdracht van Peter Caris (1758-1838) begin 1800 gebouwd. Caris (een regentenfamilie uit Weert) was deken van de busseschutters van het St.-Hubertsgilde in 1793 en 1795, trouwde in Weert op 12 september 1786 met Maria Elisabeth Leonard (1764-1839), dochter van burgemeester Joannes Franciscus Leonard en Helena Aspers.

Bewoners

Het huis wordt gebouwd door Peter Jacobus Caris gedoopt in Weert op 5 november 1758, overleden te Weert op 9 juni 1838, deken van de busseschutters van het St.-Hubertsgilde in 1793 en 1795. Hij trouwde in Weert op 12 september 1786 met Maria Elisabeth Leonard, geboren circa 1764 en overleden te Weert 15 februari 1839. Zij was een dochter van Joannes Franciscus Leonard en Helena Aspers.Het pand wordt daarna bewoond door dr. Joseph Peeters (Neeroeteren 1869 - Weert 1946) die het pand vanuit een erfenis van zijn moeder verkreeg. Peeters trouwde met Louise Delwaide. Hij was 40 jaar geneesheer in Weert.

De van oorsprong uit Tilburg afkomstige huisarts Wim Venmans start in 1935 zijn praktijk aan de Wilhelminasingel. Later verhuist de praktijk naar dit pand aan de Hoogstraat. Zijn zoon Frits Venmans (1941-2001) zet de praktijk voort tot aan zijn overlijden. Venmans was lijfarts van volksschrijver Gerard Reve die van 1972 tot 1975 in Weert woonde. Naar verluidt moest Venmans regelmatig ingrijpen als de schrijver zich weer eens aan alcohol te buiten was gegaan of aan een depressie leed.