27 december 1920: Met hoeveel zijn we?

Een mensenmassa op de Markt - GAW Beeldbank A5001

Het college van burgemeester en wethouders van Weert kondigt de uitreiking aan van de beschrijvingskaart ten behoeve van de tiende volkstelling die op 27 december 1920 moet beginnen.

Er is voor die datum gekozen vanwege de overgang van het oude naar het nieuwe jaar.
Het dagelijks bestuur van de stad wijst op ieders plicht om de ‘telkaarten’ nauwkeurig in te vullen prompt in te leveren.

“Medewerking is niet alleen ieders plicht, zij dient ook eigen belang. Wie goed geregeerd wil worden, moet de overheid steunen in haar streven om het volk te leeren kennen”.
De beschrijvingskaarten worden bij de huishoudens opgehaald en dat gebeurt in de eerste volle week van het nieuwe jaar.