1855 – Stadsvleeshal Weert

1853 - Vleeshal Weert

Weert heeft 114 jaar lang, van 1768 tot 1882, de beschikking gehad over een  stadsvleeshal.

Het bestuur van de St. Martinusparochie heeft in 1880 aan de gemeenteraad het voorstel gedaan om zijnerzijds het naast de kerktoren staande woonhuis af te breken, mits de gemeente over zou gaan tot sloop van de vleeshal, die aan de andere zijde van de toren stond. Door de sloop van beide gebouwen zouden zowel de kerk als het marktplein een fraaier aanzien krijgen. Omdat daarbij grote belangen betrokken waren, werd de beslissing ten aanzien van dit voorstel in de raadsvergadering van 21 oktober 1880 aangehouden: Voor de bouw van het woonhuis was destijds op 16 december 1652 vergunning verleend aan schepen Jan Wagemans.

Op 5 januari 1882 besloot de gemeenteraad met het kerkbestuur een overeenkomst aan te gaan. De raad stelde daarbij enkele voorwaarden. Beide betrokken partijen zouden hun eigen gebouw afbreken, waarbij de van de vleeshal afkomstige materialen aan de gemeente zouden toevallen. Het kerkbestuur moest de sloop van het woonhuis begin 1883 gerealiseerd hebben. Aan weerszijden van de toren zou ten laste van het kerkbestuur op de buitenkant van de zijmuren van de kerk een ijzeren hek een weinig boogvormig naar buiten uitlopende, ter hoogte van ± 1 meter op een gemetseld voetstuk geplaatst worden. Ten laste van het kerkbestuur kwamen ook de kosten van alle noodzakelijke herstellingen aan de muren van de toren en het kerkgebouw. De tekening van het hek diende door het gemeentebestuur goedgekeurd te worden. Het terrein binnen het hek zou eigendom van het kerkbestuur zijn, doch daarop mocht geen gebouw worden opgericht, maar uitsluitend niet hoog opschietende beplantingen of een of andere gedenkzuil of standbeeld. Het overige gedeelte van het terrein buiten het hek, waarop hal en woonhuis gedeeltelijk gestaan hebben, zou aan het marktplein toegevoegd worden.

Op 11 mei 1882 ging de gemeenteraad akkoord met de concept-overeenkomst met het kerkbestuur en met de ingezonden tekening van het ijzeren hek. In juni 1882 werd de overeenkomst gesloten, waarna in juli met de sloop van het woonhuis werd begonnen. Op 25 mei was men al gestart met de sloop van de vleeshal.

Martinustoren Weert ca. 1885