Weert ontvangt archeologische vondsten Boshoverheide

Drie vondsten Stichting Streekarcheologie Peel, Maas & Kempen

Ondertekening schekingsovereenkomst gemeente museum | Foto Jeroen Kuit

WEERT – Wethouder Gabriëls heeft op donderdag 6 juni drie bijzondere archeologische vondsten in ontvangst genomen. Het gaat om een Kerbschnitt urn, een lappenschaal en een kom uit de late bronstijd (circa 800 voor Christus) die door de heer Feiter zijn gevonden op de Boshoverheide. Ze waren door hem geschonken aan de Stichting Streekarcheologie Peel, Maas & Kempen. De stichting heeft de objecten de afgelopen jaren professioneel laten restaureren. In goed overleg is besloten om de gerestaureerde objecten over te dragen aan het Gemeentemuseum Weert.

Reden voor de overdracht is dat het museum de objecten beter kan beheren en deze op termijn als onderdeel van een expositie aan het publiek kan tonen. De collectie bestaat verder nog uit bronsfragmenten en een aantal urnen uit de IJzertijd. Deze worden nog behandeld en gerestaureerd en worden op een later tijdstip aan het museum overgedragen.

Archeologische vondsten
De heer Feiter wandelde in de jaren ‘80 en ‘90 vaak over de Boshoverheide en nam het materiaal beetje bij beetje mee naar huis. Hij heeft de vondstlocaties goed aan kunnen geven, zodat bekend is waar de objecten oorspronkelijk vandaan komen. De objecten waren gebroken, maar bleken archeologisch compleet te zijn. Hierdoor was het mogelijk om ze te reconstrueren.

Schenking Gemeentemuseum
Gemeentemuseum Weert is erg blij met de schenking. “We merken dat er nog heel wat belangrijke archeologische objecten aanwezig zijn bij amateurverzamelaars. Objecten als die van de heer Feiter kunnen bijdragen aan het vertellen van het verhaal van Weert. We zijn altijd bereid die in onze collectie op te nemen”, zo laat conservator John van Cauteren van het museum weten.

Archeologisch erfgoed in bezit?
Stichting Streekarcheologie Peel, Maas & Kempen is erg benieuwd of er nog meer verzamelaars zijn die lokaal archeologisch erfgoed in hun bezit hebben en er over denken deze op termijn aan haar of het Gemeentemuseum Weert over te dragen. Mocht dat het geval zijn, dan kunnen zij contact opnemen met de heer Kouters via info@p-m-k.nl.